این کنفرانس به اتمام رسیده و اطلاعات رو سامانه صرفاً جهت اطلاع رسانی میباشد.

ورود به سیستم

سامانه کابران

ارائه گواهی بین المللی Euro Science Certificate

 

ارائه گواهی بین المللی آکادمی OXFORD CERT کشورانگلستان

ارائه گواهی بین المللی ژیک

آمار بازدید

افراد آنلاین: 1

بازدید امروز : 5

بازديد دیروز : 1

کل بازدید : 17623

اعضای کمیته علمی و داروان

دکترفاطمه ساغری
تحصیلات:

مقطع کارشناسی :

رشته ای :مدیریت آموزشی دانشگاه پیام نور بابل


مقطع کارشناسی ارشد:

رشته ای:کارشناسی ارشد مدیریت MBA   دانشگاه پیام نور بابل

مقطع دکترا

رشته ای :  دکترای مدیریت آموزسی دانشگاه آزاد بابل

مدرس :دانشگاه پیام نور واحد بابل

مدرس: دانشگاه پیام نور واحد قائم شهر

مدرس :دانشگاه آزادسلامی واحد بابل

مهندس :ماریه آسودگان  
تحصیلات:

مقطع کارشناسی :

رشته ای :ادبیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد روهن
مقطع کارشناسی ارشد:

رشته ای:کارشناسی ارشدمدیریت آموزشی دانشگاه  آزاداسلامی واحدرودهن

هشت سال سابقه تدریس در دانشگاه های پیام نور آمل ،هادی شهروبابل

چهارسال مئسول پژوهش دانشگاه هادی شهر مازندران

دکترفرانک پایدار
تحصیلات:

مقطع کارشناسی :

رشته ای :شيمي ،محض،دانشگاه پيام نور مركز ساری


مقطع کارشناسی ارشد:

رشته ای:کارشناسی ارشد مدیریت آموزشي،دانشگاه آزاداسلامي- ساری

مقطع دکترا

رشته ای :  دکترای مدیریت آموزسی دانشگاه آزاداسلامي- ساری

مدرس :دانشگاه آزاد اسلامي ساری

مدرس: دانشگاه پیام نور واحد قائم شهر

عضو هيات علمي:گروه مدیریت آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي

عضو كميته علمي مجله بين المللي مدیریت و مطالعات اجتماعي

سیده هدی زرگرنتاج
تحصیلات:

مقطع کارشناسی :

رشته ای :روانشناسی کودکان استثنایی،دانشگاه سمنان
مقطع کارشناسی ارشد:

رشته ای:کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه سمنان

مدرس: دانشگاه پیام نور واحدبابل